KURUMSAL DANIŞMANLIK
Kurum ve kurumsal yapı, farklı sosyo-kültürel çevre, eğitim sistemleri, yaş ve gelişim dönemlerinden gelen bireylerden oluşur. Bu bireylerin birbirini pozitif ya da negatif etkilemesi kaçınılmazdır. Bu etkilenmenin pozitif olabilmesi ve kurumsal yapıya süreç içinde olumlu katkıları olabilmesi için sistemi oluşturan kişilerin ‘bireysel gelişim’ kazanımları, grup içinde ve dolayısıyla, kurum yapısındaki olumlu etkileşimi sağlayarak, kurumsal yapının da kazanımı olacaktır.
Bunun yanı sıra, çalışanların çalışma ortamındaki stres ve öfke gibi durumlarla baş etme becerileri de iş verimini etkilemektedir. En iyi çalışanlar, stres ve yoğun iş yükü ile baş etme sorunları nedeniyle işten ayrılmaktadır.
Bu noktada alabileceğiniz kurumsal danışmanlık hizmetlerini
*Psikoeğitim Hizmetleri ve Sunumlar
*Grup ve Bireysel Koçluk Hizmetleri
*Çalışana Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri olarak 3’e ayırıyoruz.

PSİKOEĞİTİM HİZMETLERİ VE SUNUMLAR
Kurumunuzun ihtiyaç analizi çerçevesinde, iş yapınız için gereken yeteneği bulmanıza ve yönetmenize, yönetici-çalışan ilişkisini geliştirmenize, müşteri-çalışan ilişkisini artırmanıza, sürdürülebilir yüksek performansa ulaşmanıza, farklı konularda bilgilenmenize, farkındalık kazanmanıza ve kurum kültürünüzün gelişmesine destek oluyoruz.
Eğitim konularımızdan bazıları;
Ekiplerde güven geliştirme
Kişisel Gelişim
Uyumlu ekip oluşturma
Empati geliştirme – Empatik iletişim
Etkili İletişim teknikleri
İş ortamında insan ilişkileri
İş yaşamında öfke-saldırganlık ve zorbalık ile başa çıkma
Hizmet sunumunda etkili sorun çözme
Liderlik ve takım çalışması
Motivasyon ve ikna
Hızlı ve etkili sorun çözme
GRUP VE BİREYSEL KOÇLUK HİZMETLERİ
Kurumunuzda aynı hedefe odaklanan, benzer zorluklar yaşayan çalışanlarla yapılan destekleyici çalışmalardır.
Bireysel koçluk hizmetlerinde ise hedef belirleme, hedefe ulaşmada aşılması gereken problemler, motivasyon sağlama konuları bireysel olarak çalışılır.
ÇALIŞANA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Haftanın belirli günlerinde kurum ortamında, çalışanlarla yapılan bireysel danışma çalışmalarıdır. Farklı pozisyonlardaki çalışanların iş ve kişisel yaşamlarıyla ilgili problemleri danışmanın konusu olabilir.

Şirketlerin, Kurumsal danışmanlık çalışmalarını şirket dışı kurumlardan alması, şirket içindeki mahremiyet duygusunu zedelemeyecek ve bireylerin kariyer kaygısı ve bireysel imaj konusunda şeffaf olabilmesine destek olacaktır.