Çocuk Psikodraması

Psikodramanın Kurucusu Moreno, Viyana bahçelerinde toplanan çocuklara doğaçlama öyküler anlatmış ve öykülerini anlatırken, çocukların bu öykülere kattıkları yenilikleri izlemiş ve kendilerini ifade süreçlerinde düşmanca duygularından ve öfkelerinden kurtulduklarını gözlemlemiştir. Moreno, bazı dürtülerin bastırılması ya da engellenmesinden çok dışavurumunun gerekli olduğu düşüncesini geliştirmiş ve buna uygulamaları içinde yer vermeye başlamıştır.Böylece psikodramanın temeli, Viyana bahçelerinde çocuklarla yapılan çalışmalarla atılmıştır.

Çocuk psikodramasında öfke, saldırganlık, kıskançlık gibi olumsuz duygular oyun aracılığıyla, kontrollü şekilde dışa vurulur. Psikodrama aracılığıyla çocuk kendini ifade etme becerisi kazanır. Kendisine olan güveni ve farkındalığı artar. Yaratıcılığı ve rol repertuarını genişletir, Karşılaştığı güçlükle, korku ve kaygılarıyla baş etmeyi öğrenir, sorun çözme becerisi geliştirir.
Oyun sırasında yetişkin psikodramasında kullandığımı rol değiştirme, ayna, eşleme gibi tüm tekniklerden yararlanılır. Çocuklar son derece aktiftir. Yaratıcılığı ve spontanlığı değer görür ve sağlıklı davranış modelleri geliştirir.

Çocuk Psikodramasında, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 yaş aralığında çalışılır. 6-8 hafta devam eden oturumlar, yaklaşık 1 saat sürer. Çocuklar gruba gelmeden önce aile ve çocukla bir ön görüşme yapılır. Çocuk Psikodraması gruplarında, bir terapist ve bir Co-terapist beraber çalışılır.