Grup Terapisi

Grup terapisi, psikolojik zorluklar yaşayan, gelişen ve hızlı değişen hayat ve yaşam şartları ile baş etmekte zorlanan, kendini daha iyi tanımak, geliştirmek, yetenek ve potansiyelinin farkına varmak isteyen, benzer amaçlarla toplanmış, 6-10 kişiden oluşan, bir psikoterapist ve bir yardımcı terapist eşliğinde yürütülen terapi şeklidir.

Gruplar, çok kişinin etkileşimi ile gerçekleşir. Böylece kişinin rolrepertuarı gelişir ve farklı bakış açıları kazanır.

Grup terapileri kişilere yalnız olmadıklarını hissettirir.

Aynı probleme sahip bireylerin, sorunla nasıl başa çıktıklarını görmelerini sağlar.

Grup üyelerinin birlikteliği ve farklı bakış açıları, sorunların üzerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde gelmelerine yardımcı olur.
Zamanı ekonomik kullanma anlamında kişilere katkı sağlar. Çünkü bir grup seansında çok farklı konu, farklı kişilerce çalışılır ve birçok farklı bakış açısıyla ve grup desteğiyle ele alınır. Her grup üyesi, kendi sorununa ilişkin çözümler bulabilir.

Grup terapilerinde; Psikodrama, gestalt, Psikodinamik vb. birçok yöntem kullanılabilir.

Kendini daha iyi tanımak, problemleriyle etkin şekilde baş etmek, potansiyelinin ve yeteneklerinin farkına varmak ve kişisel ilişkilerini geliştirmek isteyen bireyler, bu hizmetten faydalanabilir.

Temalı çalışma gruplarımız (Ebeveyn olma, İletişim vb.), çocuk gruplarımız mevcuttur.