yetişkin danışmanlığı

Yetişkin Danışmanlığı

Günümüzde yetişkin bireyler, günlük hayatın yoğun temposu ve stresli iş hayatına kendilerini kaptırarak, bireysel ve sosyal ihtiyaçlarından uzaklaşmaktadır.

Sorumlulukların ağırlığı, ev, iş, eş ve çocuklar, beklentiler ve bu beklentilerin altından kalkamama, sürekli başarısızlık hissi, kendine zaman ayıramama, hiçbir şeye yetememe duygusu, bir süre sonra sosyal geri çekilmeyi beraberinde getirecek ve kişi günlük sorunlarla bile baş edebilecek gücü kendinde bulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlarda bireyler yardıma ihtiyaç duyabilir.Danışma sürecinde kendini yeniden gözden geçiren ve değerlendiren, ihtiyaçlarına odaklanan bireyler, yaşama daha olumlu bakar ve sorunlarla baş etme becerileri geliştirir.